Woningpas - Digitale paspoort van je woning

Nieuws

De Vlaamse overheid ontwikkelde samen met Vlario en Embuild Vlaanderen de tool ‘groenblauwpeil’ dat kan helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken. Naar analogie met het energieprestatiecertificaat (EPC), dat met een score van A tot F aangeeft hoe energiezuinig de woning is, geeft ook het ‘groenblauwpeil’ met dezelfde letters weer hoe goed of slecht de eigendom scoort. Daarbij staat A voor zeer klimaatbestendig en is er bij F nog veel werk aan de winkel. Daarnaast is de tool opgebouwd in een groene en een blauwe score. De blauwe score geeft weer in welke mate je regenwater op je perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt, hoe overstromingsgevoelig je perceel is, terwijl de groene score onder meer peilt naar de biodiversiteit, verkoeling en luchtkwaliteit in je tuin.

Woningpas raadplegen? 
Je kan je woningpas eenvoudig raadplegen op https://woningpas.vlaanderen.be/ door in te loggen met je e-ID of via de itsme®-app.  

Meer informatie 
www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/woningpas

https://woningpas.vlaanderen.be/ 

 

Bron: CIB Vlaanderen